Hulp aan Tibetaanse vluchtelingen en kinderen in nood in Nepal en India

Met de steeds wanhopiger wordende situatie in Tibet is uw hulp nu meer dan ooit nodig. U kunt helpen door gevluchte Tibetaanse monniken en nonnen en hun kloosters in India en Nepal te steunen. Hiermee draagt u ook bij aan het voortbestaan van de Tibetaans- boeddhistische cultuur, die in Tibet al bijna verdwenen is. Ook kunt u helpen in Tibet zelf. Van uw donatie maken wij elke eurocent over naar de doelen!


U kunt uw donatie overmaken naar
rekeningnummer NL29 ABNA 043.12.92.981
t.n.v. Tara stichting, Balkbrug
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL29ABNA0431292981

Nonnetje van het Kopan nonnenklooster bij Kathmandu

Lama Tsong Khapa dag actie-voor de nieuwbouw van Gaden Jangtse Tsawa Khangsten.


actie tsawa khangsten

Actie: Dringend meer sponsors gezocht voor het Noodfonds Hepatitis-B . Actie email

Actie: Uw hulp gevraagd voor 3 dagelijkse maaltijden voor de monniken van het Gaden Jangtse Tsawa Khangsten in Zuid-India.
Actie email, tevens nieuwsbrief over de vorige 4 corona-hulpacties.
Klik hier voor de actie email.

Doorlopende projecten waarvoor wij uw steun vragen:

A-Gaden Jangtse klooster bij Mundgod, India:

Gaden Jangtse Tsawa Khangsten:
Algemeen:
-Noodfonds Hepatitis-B
-Kloosterziekenhuis en Fonds voor zieke monniken
-Voeding
-Behoud en opnieuw drukken van Dharma teksten voor studie (Library Project)

B-Het Khacho Ghakyill (Kopan) nonnenklooster bij Kathmandu, Nepal

Gezondheidsproject:
-Betaling spreekuren vrouwelijke arts
-Ondersteuning van ernstig zieke nonnen
-Benodigdheden/ nieuwbouw van kliniekje

-Sponsor een non
-Levensonderhoud en voeding


-Acties voor speciale doelen en noodsituaties:


Nieuwjaars actie: Dekens voor de armste daglonersfamilies in Bihar.

Bihar (India)


De ellende voor de daglonersfamilies is nog niet opgehouden. Integendeel, hun werk als arbeider in fabrieken, in de bouw, schoonmaak en wat dan ook is er niet meer. En geen enkele vorm van inkomen.
Voedseldistributie was na juni ook niet meer toegestaan tot in december. De autoriteiten verschaften noodrantsoenen, maar de laagste van de kastelozen die zelfs geen identiteitskaart kunnen bemachtigen grepen daardoor ook naast deze hulp.
Het Root Instituut in Bodhgaya doet met de enige 2 stafleden die er nog zijn en enkele vrijwilligers wat ze kan. Als er genoeg donaties binnengekomen zijn , want het R.I. is al dicht sinds maart en heeft zelf ook geen geld meer, worden met de schoolbus van de Maitreya school (die ook dicht is) voedsel pakketten gebracht naar de afgelegen dorpen waar de armsten van de armsten wonen. In het voorjaar zelfs een keer met een gehuurde tractor, toen de bus niet mocht rijden, maar bekend was geworden dat in een ver dorp de mensen geen identiteitskaarten hadden, en daardoor helemaal zonder voedsel zaten. Begin december is er voor het eerst weer een voedseldistributie geweest door het R.I.. De Tara stichting wil focussen op dekens, want er is gebrek aan alles en ook aan dekens en warme kleding. Terwijl er momenteel een hevige koudegolf is, zoals vaak in december /januari in Bihar. Er overlijden dan altijd veel arme mensen door gebrek aan dekens. Wij willen daarom proberen zo snel mogelijk zoveel mogelijk dekens te laten brengen. Het R.I. zal daarvoor zorgdragen. Elke donatie hiervoor is heel erg welkom!


Video over de voedseldistributie in de dorpen, met de schoolbus van het instituut.

<
Video: voedseldistributie van 9 december 2020 door het Root Institute, de eerste die sinds juni weer was toegestaan

Voor de actie de corona-uitbraak Mundgod is bijna € 9000,-- binnengekomen, voor de kosten van quarantaine, behandeling, etc. en voor drie beademingsapparaten! (één voor het Gaden Jangtse ziekenhuis en twee voor het speciale Covid-19 ziekenhuis in Camp 3). De uitbraak is dankzij uw steun nu onder controle, hartelijk dank aan alle donateurs! Donaties die nu nog binnenkomen gaan naar het GJ ziekenhuis, om de reguliere zorg voor de meest arme bevolking mogelijk te kunnen houden tijdens de coronacrisis. Het ziekenhuis heeft hier nog steeds donaties voor nodig.

Het klooster is alle donateurs heel dankbaar. Klik hier voor de bedankbrief van het klooster aan alle donateurs.


Actie: uw hulp gevraagd

voor grote Covid-19 uitbraak in het Gaden Jangtse klooster en omliggende Tibetaanse nederzetting bij Mundgod in India.

Onze actie voor noodhulp voor de arme dagloners in de recente lockdowns in India en Nepal, die ca E 8000,-- opbracht, is nog maar kortgeleden afgesloten. Maar opnieuw moeten wij uw hulp inroepen voor een ernstige situatie: een zeer grote Covid-19 uitbraak in de Tibetaanse nederzetting Doeguling bij Mundgod in India.


Doeguling is de op een na grootste Tibetaanse nederzetting in India. Het heeft de status van vluchtelingenkamp, verdeeld in 9 sub-kampen met 9 dorpen, 2 kloosters voor monniken en een nonnenklooster. De nederzetting, met ca 15.000 bewoners heeft de status van vluchtelingenkamp en is een “restricted area” dat alleen met een speciaal permit betreden mag worden door buitenstaanders. Er mogen maar enkele beroepen uitgeoefend worden en de grond levert weinig op, daarom zijn de meeste bewoners arm. De nederzetting ligt in de staat Karnataka, momenteel één van de zwaarst door Covid-19 getroffen staten van India.
Lees verder in de actie email.
..

Saka Dawa actie: Uw hulp gevraagd voor noodsituatie door corona-lockdowns in India en Nepal

We konden al meer dan € 8000,-- overmaken voor de noodrantsoenen. Alle donateurs hartelijk dank hiervoor! Vanaf juni focussen wij geheel op Nepal.

De lockdown is verlengd tot in augustus. De nood is groot onder de Tibetaanse en Nepalese dagloners en hun families, zonder noodrantsoenen kunnen ze niet overleven. De monniken van het Kopan klooster brengen de noodrantsoenen naar degenen die het meest in nood zijn, tot in de afgelegen dorpen aan de Tibetaanse grens. Voor de periode na de lockdown is er een 2e faseplan voor overlevingshulp. Elke donatie blijft heel erg welkom!


Er is grote nood onder arme dagloners en hun families in India en Nepal door de corona-lockdowns. De monniken van het Gaden Jangtse klooster en het Kopan klooster helpen zo veel als ze kunnen en verzoeken om donaties om zoveel mogelijk te kunnen helpen. Ook voor noodhulp na de lockdowns.


Lees voor meer informatie de actie email over de Saka Dawa Actie.


Belangrijke update Gaden Jangtse Library Project

">Sinds 2017 is de Tara stichting intensief betrokken bij het zgn. “Library project” van het Gaden Jangtse klooster. (klik hier). Het project heeft als doel om belangrijke boeddhistische teksten te behouden en (weer) beschikbaar te stellen. Sommige teksten moesten zelfs eerst elders opgespoord worden na verloren te zijn gegaan in Tibet tijdens de culturele revolutie. De teksten worden gedigitaliseerd, oude drukfouten worden gecorrigeerd en de vorm wordt makkelijker leesbaar gemaakt. Daarna worden de teksten in boekvorm uitgebracht en gratis aan de monniken gegeven voor studie en meditatie. Dit prachtige project tot behoud en beschikbaar maken van belangrijke teksten is gestart door Geshe Sonam Gyaltsen. Op 15 februari 2017 kwam in de Library de intensieve samenwerking van de Tara stichting met Geshela en de Library tot stand, waarvan onderstaande foto’s.


De Tara stichting is erg blij dit mooie project te mogen steunen. In 2017 werden 5 belangrijke teksten, o.a. over de filosofie van de Middenweg uitgebracht in boekvorm; 2 daarvan kon de Tara stichting voor haar rekening nemen (met ca E 3000,--), waar wij erg verheugd over zijn! Het uitbrengen van 1 boek, in een editie van 500 exemplaren kost ca E 1550--. Er wachten nog 12 zeer belangrijke teksten op digitalisering en uitbrengen in boekvorm! Het levert zeer goed karma op om het behoud van Dharma teksten te sponsoren.
De waterzuiveringsinstallatie voor Tsawa Khangsten
is geinstalleerd!


De Losar actie in februari 2017 is succesvol geweest: het gehele bedrag voor de waterzuiverings-installatie, alsmede voor de behuizing, totaal € 3750,--, is binnen! Wij zijn heel blij dat het zwaar vervuilde water nu perfect gezuiverd kan worden en dat de monniken (en de vele kinderen onder hen!) nu goed drinkwater hebben!tel">Actie: Waterzuiveringsinstallatie voor Tsawa Khangsten


De waterzuiveringsinstallatie


Losar-actie:een waterzuiveringsinstallatie voor Tsawa Khangsten

De uitvoering van het Noodfonds Hepatitis B is overgenomen door het klooster!
De Tara stichting blijft de sponsor


Ons Noodfonds Hepatitis B is in januari 2016 overgenomen door de natuurgeneeskundige kliniek van het Gaden Jangtse klooster! De kliniek zal, in nauwe samenwerking met de allopatische kliniek van het klooster, alle onderzoek en behandeling gaan coördineren (allopatisch en Tibetaans). Ook zal de kliniek op ons verzoek voorlichting gaan geven over preventie en hygiëne. De Tara stichting blijft voor de fondsen werving zorgen. Wij hopen zoveel mogelijk monniken te kunnen laten behandelen! Met Saka Dawa (21 mei) konden wij totaal € 4579,12 overmaken voor de behandeling van monniken met Hepatitis-B! Wij zoeken periodiek sponsors en donaties voor dit fonds! Onze hoop is niet allen voldoende fondsen te krijgen voor behandeling van de zieke monniken , maar ook van de zieke Tibetanen uit de omliggende dorpen!


De waterpomp voor Tsawa Khangsten
is geinstalleerd!

De waterpomp is inmiddels geinstalleerd! Het gebeurde net voor Losar, het Tibetaanse Nieuwjaar, dat op 9 februari begon. Het was astrologisch gezien ongunstig als de pomp in het nieuwe jaar geinstalleerd zou worden. Maar gelukkig kwam het bedrag op tijd bij elkaar, hoewel het inmiddels was opgelopen tot E 2700,--!


Alle monniken zijn blij want er is nu genoeg water voor iedereen! Wij hopen dat de gezondheid van de monniken nu veel zal verbeteren. (Klik hier voor een video opname van het moment dat het water werd aangeboord) Algemene hulp voor Tsawa Khangsten blijft hard nodig, voor de opvang van de vele vluchtelingen en kinderen en de aflossing van de lening voor de nieuwbouw! Ook zoeken wij nog steeds dringend sponsors voor (kind)monniken van Tsawa Khangsten, waardoor het hele klooster geholpen wordt.


Klik hier voor de Losar actie 2016 voor een waterpomp voor Tsawa Khangsten en hoe u verder Tsawa Khangsten kunt helpen.


Artikel over de Tara stichting in het blad van de Tibet Support Groep
< Wij kregen van de Tibet Supportgroep Nederland een uitnodiging om een artikel over onze projecten te schrijven, voor hun magazine Tibet.Nu (voor de rubriek Hart voor Tibet): Klik hier voor artikel

Bijna direct na verschijning meldde zich al een nieuwe sponsor, die wij hierbij hartelijk danken! Helaas kunnen wij nieuwe sponsors, die wij alleen kennen van de bankafschriften, niet meer bedanken. Er worden op de afschriften namelijk geen adressen meer vermeld. Wij verzoeken daarom nieuwe sponsors, die niets van ons horen, zelf contact met ons op te nemen!Actie: Hulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal

De actie, in samenwerking met de boeddhistische hulporganisatie Karuna-Shechen, is een groot succes geworden! We hebben E 6645,38 in kunnen zamelen voor medische en andere noodhulp, vooral in de afgelegen en ernstigst getroffen gebieden. Heel veel dank aan alle donateurs!! Klik hier voor de actie email van 1 mei 2015.


Wij gaan ons nu verder richten op hulp aan het Kopan nonnenklooster in Kathmandu, dat enorme schade heeft geleden. Later in het jaar hopen wij hier een speciale actie voor te kunnen houden. Klik hier voor meer informatie over de schade in het nonnenklooster en hoe u kunt helpen

terug naar boven


Actie: Waterpomp voor Tsawa Khangsten

Wij hebben het totale bedrag van E 2750,-- voor de waterpomp bij elkaar gekregen! Heel veel veel dank aan alle donateurs! Na de moesson kan de pomp geinstalleerd worden! Klik hier voor de actie email over de waterpomp. En hoe u Tsawa Khangsten verder nog kunt helpen, want alle hulp blijft nodig voor de opvang van de vele vluchtelingen en kinderen en de aflossing van de lening voor de nieuwbouw! Ook zoeken wij nog dringend sponsors voor (kind)monniken van Tsawa Khangsten, waardoor het hele klooster geholpen wordt.Hulp gevraagd voor het Gaden Jangtse Tsawa Khangsten in Zuid-India

Dit kloosterhuis van Gaden Jangtse heeft het erg moeilijk omdat het behalve voor vele vluchtelingen ook voor honderden kinderen moet zorgen die door arme families in het klooster zijn gedumpt. Ook gaat Tsawa Khangsten zwaar gebukt onder de lening voor de noodzakelijke nieuwbouw, om alle nieuwkomers een plek te kunnen bieden. U kunt Tsawa Khangsten helpen :
-door een donatie te geven voor het levensonderhoud van de kindmonnikjes of voor de afbetaling van de lening voor de nieuwbouw
- door een monnik(je) te sponsoren. Dit is een van de beste vormen van hulp! Enkele monnikjes waaruit u kunt kiezen:

Monnikjes van het Gaden Jangtse Tsawa Khangsten

Tenzin Samphel TK3211              Khando Tsering TK237


Pema Tashi TK 231                    Phurpa Dorjee TK234


Voor meer info klik hier.
We hebben voor deze monnikjes helaas geen sponsors kunnen vinden tot nu toe.


Actie: Verlaten weeskinderen met HIV in Bihar in India

Losar (Tibetaans nieuwjaar)-actie voor met HIV besmette en aan hun lot overgelaten weeskinderen in Bi har, India. De kinderen worden liefdevol opgevangen en medisch begeleid in het boeddhistische Tara Children's Project in Bodhgaya. (klik hier voor de actie email van 2 maart 2014)

Opbrengst van de actie tot nu toe: € 5762,--


Actie: Noodfonds Hepatitis-B voor Gaden Jangtse monniken.

Een aantal monniken heeft chronische Hepatitis-B, een deel van hen is zo ernstig ziek dat zij medicijnen nodig hebben om te overleven. Het kloosterziekenhuisje kan deze dure medicijnen niet verstrekken. Zonder hulp hebben ze geen enkele kans. U kunt helpen door een zieke monnik te sponsoren (vanaf € 15,00 p.m.) of door deel te nemen aan ons noodfonds (vanaf € 5,--p.m.) Hiermee helpen wij de ziekste monniken.

(Klik hier voor meer info en voor de bedankbrief van de 12 monniken en 1 non)

Resultaat: 12 ernstig zieke monniken en 1 non krijgen nu behandeling! Wij zoeken nog steeds sponsors, vanaf E 5,-- per maand, zodat meer ernstig zieke monniken geholpen kunnen worden!


Actie: Nieuw gezondheidsproject voor de Kopan nonnen.

Saka Dawa actie om de gezondheid van de Kopan nonnen structureel te verbeteren. (Klik hier voor de actie email van 25 mei 2013)

Resulaat van deze actie tot nu toe: € 11.559,14 waarvan een groot deel periodiek is! Er kon een vrouwelijke dokter aangesteld worden die in het nonnenklooster spreekuur houdt en 3 nonnen worden opgeleid tot lerares in gezondheidsvoorlichting en in hygiene! Ook was er nog geld over voor inventaris en inrichtng van een behandelkamer en voor medicijnen! Donaties blijven nodig voor de voortgang van het project!

Actie: Gaden Jangtse ziekenhuis

Deze kerst actie was vooral gericht op een levensreddende automatisch vullende zuurstofcylinder . (Klik hier voor de actie email van 23 december 2012)

Opbrengst voor het ziekenhuis: E 1660,-- Hiervan kon o.a. de zuurstof cylinder ter waarde van ca. E 1000,-- worden aangeschaft!Extra email: Uitleg waarom ons bankrekeningnummer veranderde


Door een EU maatregel werd onze bankrekening doorverkocht (klik hier voor de email van december 2012 met verdere uitleg)
Actie: Stupa voor Khensur Rinpoche Lama Lhundrup bij het Kopan nonnenklooster


Actie ter herdenking van het overlijden van Lama Lhundrup, op 7 september 2011, nu een jaar geleden. (Klik hier voor de actie email van 2 september 2012)

Opbrengst van deze actie: E 561,93 De actie is nog steeds open.


Actie: Sponsors gezocht voor kindmonnikjes van Tsawa Khangsten


De laatste jaar zijn er veel sponsoringen opgezegd. Maar de sponsoringen zijn noodzakelijk voor Tsawa Khangsten om de honderden kindmonnikjes te kunnen verzorgen. (Klik hier voor de actie email van 23 juli 2012).

Resultaat van deze actie: 3 nieuwe sponsoringen. Er zijn nog steeds dringend sponsors nodig!

Actie: Tara beeld voor de nieuwe gebedshal van Tsawa Khangsten


(Klik hier voor de actie emailvan november 2011).

Voor deze actie is totaal € 3822,51 binnengekomen Donaties voor de nieuwe gebedshal en inrichting zijn nog steeds zeer welkom!Actie: hulp voor zieke Kopan nonnen


Deze Saka Dawa actie was gericht op hulp voor de nonnen i.v.m. een zeer uitgebreide Heliobacter Pylori besmetting in het klooster (Klik hier voor de actie email van mei 2011). De actie was een overweldigend succes !

Nadat in korte tijd door de Tara stichting € 3452,50 was bijeengebracht,

namen de studenten van de Kopan November-cursus 2011 het project over.

Daarna was er genoeg geld om alle nonnen van Kopan en Tsum, en zelfs alle Kopan monniken, te laten onderzoeken en behandelen! Waarmee wij dit project succesvol hebben afgesloten!

Monnikje met wierookvat

terug naar boven