Tibetaanse vluchtelingen in nood

De Tara Stichting helpt Tibetaanse vluchtelingen en kinderen in nood in India, Nepal en Tibet. Naast algemene hulp richt de stichting zich op gezondheidsprojecten voor gevluchte monniken en nonnen en op het verzorgen van ca. 100 sponsoringen.


Door gevluchte Tibetaanse monniken en nonnen en hun kloosters te helpen, draagt u bij aan het voortbestaan van de unieke Tibetaans- boeddhistische cultuur, die in Tibet zelf al zo goed als verdwenen is!

Monniken in het Gaden Jangtse klooster in Zuid-India

Monniken volgen les in Gaden Jangtse, Zuid India
Monniken van het Gaden JangtseTsawa Khangsten

Het oorspronkelijke klooster in Tibet werd geheel verwoest. De monniken die niet konden vluchten werden vermoord of gevangen gezet. Het klooster werd opnieuw opgericht bij Mundgod in Zuid-India. De stroom vluchtelingen uit Tibet blijft ook nu nog onverminderd doorgaan, bovendien worden honderden arme kinderen bij het klooster gedumpt.
Niemand wordt geweigerd, maar er is gebrek aan alles. De kinderen moeten op de grond slapen in de al overbevolkte kamers. Veel kinderen en vluchtelingen zijn ziek.
Er is dringend hulp nodig voor algemeen levensonderhoud, voedsel en gezondheidszorg.

Binnen het Gaden Jangtse klooster richt de Tara stichting zich vooral op het Tsawa Khangsten. Dit is het armste onderdeel van het klooster en hier leven ook de meeste gedumpte kinderen.
Door een (kind)monnik te sponsoren helpt u zowel de monnik als het klooster.(klik hiervoor meer informatie).

Ook gaat Tsawa Khangsten gebukt onder een te zware lening die nodig was om de noodzakelijke nieuwbouw te voltooien. Er is hulp nodig om de lening af te lossen.

In 2016 hebben wij het kloosterhuis kunnen helpen met een noodzakelijke waterpomp, zodat er nu genoeg water is, en in 2017 met een waterzuiveringsinstallatie om het ernstig vervuilde water veilig drinkbaar te maken. Wij vonden dat heel belangrijk, ook voor de vele kindmonniken.

Voor de gezondheidszorg richten wij ons op het helpen van het kloosterziekenhuisje. En daarnaast op het verschaffen van medicatie en verdere medische hulp aan ernstig zieke monniken met Hepatitis B. Heel veel monniken lijden aan deze ziekte. De dure onderzoeken en medicijnen kunnen niet door het kloosterziekenhuisje bekostigd worden. Toen wij hoorden dat jonge monniken hierdoor overlijden hebben wij in 2013 het Noodfonds Hepatitis-B voor Gaden Jangtse monniken opgericht. De zieke monniken krijgen nu medicijnen en alle behandeling die nodig is. En er wordt voorlichting gegeven om te voorkomen dat nog meer monniken de ziekte krijgen. Die wordt voornamelijk opgelopen door een totaal gebrek aan kennis over hygiene en door besmetting in goedkope “kliniekjes” zoals er vele zijn in India. Het ziekenhuisje kan de zeer dure Hepatitis-B medicijnen niet verschaffen. Wij zijn intensief gaan samenwerken met het kloosterziekenhuisje, dat ons project wordt nu geheel uit voert! Inmiddels krijgen 18 patienten (14 monniken, 1 non en 3 Tibetaanse leken) de Hepatitis-B medicatie en worden begeleid met alle noodzakelijke onderzoeken. Het project wordt volledig door de Tara stichting gesponsord. Wij vragen uw steun om deze behandelingen voort te kunnen zetten en om zoveel mogelijk ernstig zieken te kunnen helpen!

terug naar boven

Nonnen in het Khachoe Ghakyil Ling nonnenklooster in Nepal

Nonnen in het kopan klooster

In dit klooster bij Kathmandu, kunnen nonnen praktisch dezelfde studie volgen als monniken wat nog heel bijzonder is. Over 2 jaar studeren de eerste 2 Geshema's van dit klooster af!

Door de niet aflatende stroom vluchtelingen uit Tibet is het klooster erg overbevolkt. Er zijn bijna 400 nonnen, maar 's winters overwinteren er ook nog 100 nonnen uit het onherbergzame Tsum.
Er is dringend hulp nodig voor levensonderhoud en gezondheidszorg. U kunt helpen door een non te sponsoren. Het sponsorgeld komt alle nonnen ten goede: klik hier.

De gezondheid van de nonnen is niet erg goed. De Tara stichting is net gestart met een 2e gezondheidsproject, na het 1e gezondheidsproject met succes te hebben afgerond: klik hier. Het nieuwe gezondheidsproject is gericht op het verwijderen van ziekmakende omstandigheden en het scheppen van condities die de gezondheid verbeteren: klik hier.

Het project begon met de aanstelling van een vrouwelijke en Tibetaans sprekende arts, die spreekuur houdt in het klooster. Dit wordt geheel bekostigd door de Tara stichting. Daarnaast worden op kosten van de stichting 3 nonnen opgeleid tot lerares Gezondheidsvoorlichting en Hygiene. Na hun 3 jarige studie zullen ze les gaan geven in hun eigen klooster, om zo een structurele bijdrage te leveren aan een beter gezondheid van de nonnen. Het klooster geeft de hoogste prioriteit aan dit project, dat direct bijdraagt aan betere omstandigheden. Wij vragen uw doorlopende steun voor dit nuttige project!

Het klooster heeft ook hulp nodig om de schade, ontstaan door de aardbevingen, te herstellen. Gelukkig waren er geen slachtoffers onder de nonnen. Maar de schade aan de gebouwen is enorm.

terug naar boven

ANBI gegevens

De Tara stichting heeft het ANBI keurmerk (registratie door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling). Dit houdt o.a. in dat uw donatie van de belasting aftrekbaar is.

Voor het ANBI keurmerk is het vanaf 1 januari 2014 verplicht een beleidsplan, een jaarrekening en een aantal andere gegevens over de stichting te vermelden op de website.

Beleidsplan 2021 - 2022

Klik hier voor ons uitgebreide beleidsplan waarin alle benodigde gegevens zijn opgenomen.

Klik hier voor gerealiseerde projecten en acties (verslag van uitgeoefende activiteiten)

Klik hier voor jaarverslagen.

PRIVACY VERKLARING – Tara stichting

Klik hier voor de privacy-verklaring van de Tara Stichting.

terug naar boven