Donaties en sponsoring


U kunt uw donatie overmaken naar
rekeningnummer NL29 ABNA 043.12.92.981
t.n.v. Tara stichting, Balkbrug
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL29ABNA0431292981

 • Wij vragen u vriendelijk de betaling zelf te regelen met uw bank.
 • Uw donatie is van de belasting aftrekbaar. De Tara Stichting heeft het ANBI-keurmerk van de belastingdienst.
 • De bestuursleden van de Tara Stichting betaalt alle kosten van de stichting zelf. Elke euro van uw donatie wordt dus overgemaakt naar het bestemde doel! *
 • Geef alstublieft duidelijk aan voor welk doel uw donatie bestemd is. Als u geen doel aangeeft, zal de Tara Stichting uw donatie gebruiken voor waar het op dat moment meeste nodig is.
 • U kunt alle algemene doelen ook per maand sponsoren (vanaf € 5,-- per maand)! Alle doelen zijn erg geholpen met periodieke inkomsten!
 • Het minimum voor sponsoring van een (kind)monnik of non non is € 15,-- per maand. Als u het moeilijk vindt een monnik of non uit te zoeken, kunt u ook het klooster sponsoren. Bijvoorbeeld de (kind)monniken van Gaden Jangtse Tsawa Khangsten. Of de nonnen van Khachoe Ghakyil Ling. Dat kan al vanaf € 5,-- per maand!
 • Sponsors en donateurs krijgen meestal jaarlijks een bedankbrief van het klooster of de gesponsorde monnik/non. Ook doen zij gebeden voor het welzijn van de sponsor. Om deze redenen geven wij standaard uw naam en adres door aan de kloosters. Als u dit niet wilt, laat ons dat dan s.v.p. weten, dan blijft uw donatie anoniem of zonder adres.

  * Sinds enkele jaren betalen individueel gesponsorde monniken wel zelf de totale bankkosten voor de buitenlandse overboeking naar hun rekening. Dit wordt door de bank in India verrekend. Gezien het grote aantal monniken konden wij het niet volhouden ook dit bedrag voor onze rekening te blijven nemen. Wij blijven dit wel doen voor alle collectieve doelen en sponsoringen.

Doelen voor een donatie

de met een * gemerkte doelen zijn momenteel het meest urgent.
  1. Monniken in het Gaden Jangtse klooster in India
  • Sponsoring van een (kind)monnik* - of van het klooster - voor levensonderhoud (Gaden Jangtse Tsawa Khangsten)
  • Het ziekenhuisje van Gaden Jangtse
  • Het Noodfonds Hepatitis-B (Gaden Jangtse)*
  • Voedselhulp (Gaden Jangtse)
  • Het Bibliotheekproject van Gaden Jangtse
  • De school voor de kleine monnikjes van Gaden Jangtse
  • Hulp bij de aflossing van de lening voor de nieuwe gebedshal en kamers* (Gaden Jangtse Tsawa Khangsten)

  • Hulp in Tibet: Het Drak War Klooster

  2. Nonnen in het Khachoe Ghakyil Ling nonnenklooster in Nepal
  • Sponsoren van een non of van het klooster (voor levensonderhoud )
  • Periodiek of eenmalig sponsoren van het gezondheidsproject* (o.a.vrouwelijke arts en opleiding van 3 nonnen in de gezondheidsvoorlichting).
  • Tara Temple in Sarnath
  • de stupa voor Khensur Rinpoche Lama Lhundrup

  3. Kinderen in Bihar
  • Gehandicapte kinderen in Bihar
  • Maitreya school