Donaties en sponsoring

U kunt uw donatie overmaken naar ABN AMRO bankrekeningNL29ABNA043.12.92.981 , t.n.v. de Tara Stichting te Balkbrug.

Doelen voor een donatie

de met een * gemerkte doelen zijn momenteel het meest urgent.
  1. Monniken in het Gaden Jangtse klooster in India
  • Sponsoring van een (kind)monnik* - of van het klooster - voor levensonderhoud (Gaden Jangtse Tsawa Khangsten)
  • Het ziekenhuisje van Gaden Jangtse
  • Het Noodfonds Hepatitis-B (Gaden Jangtse)*
  • Voedselhulp (Gaden Jangtse)
  • Het Bibliotheekproject van Gaden Jangtse
  • De school voor de kleine monnikjes van Gaden Jangtse
  • Hulp bij de aflossing van de lening voor de nieuwe gebedshal en kamers* (Gaden Jangtse Tsawa Khangsten)

  • Hulp in Tibet: Het Drak War Klooster

  2. Nonnen in het Khachoe Ghakyil Ling nonnenklooster in Nepal
  • Sponsoren van een non of van het klooster (voor levensonderhoud )
  • Periodiek of eenmalig sponsoren van het gezondheidsproject* (o.a.vrouwelijke arts en opleiding van 3 nonnen in de gezondheidsvoorlichting).
  • Tara Temple in Sarnath
  • de stupa voor Khensur Rinpoche Lama Lhundrup

  3. Kinderen in Bihar
  • Gehandicapte kinderen in Bihar
  • Maitreya school