Hulp aan Tibetaanse vluchtelingen:
nonnen in het Khachoe Ghakyil Ling nonnenklooster in Nepal

De nonnen bij hun klooster

In 2003 vroeg Khen Rinpoche Lama Lhundrup, de toenmalige abt van het Kopan klooster, de Tara stichting om hulp voor het Kopan nonnenklooster. Er was een onhoudbare situatie ontstaan door de aanhoudende stroom vluchtelingen uit Tibet. Het klooster was gebouwd voor 250 nonnen, maar er woonden er al bijna 400. 's Winters overwinteren er ook nog 100 nonnen uit het onherbergzame Tsum. Veel vrouwen ondernemen, met gevaar voor hun leven en met achterlating van alles, de gevaarlijke vlucht over de Himalaya, om hier in vrijheid non te kunnen worden. In Tibet is dat niet meer mogelijk.
Het Kopan nonnenklooster is bovendien bijzonder in trek bij de vluchtelingen (en ook bij vrouwen uit de wijde regio) omdat de nonnen hier gelijke studiemogelijkheden hebben als monniken. De nonnen kunnen hier ook de Geshe studie volgen. Dat was vroeger onmogelijk voor nonnen, en komt zelfs nu nog maar sporadisch voor. In heel India en Nepal zijn er slechts 6 nonnenkloosters die deze mogelijkheid bieden! In mei 2016 voltooiden de eerste 2 nonnen uit het Kopan nonnenklooster deze studie. In oktober zullen ze hun Geshema titel (het vrouwelijke equivalent voor Geshe , een doctorsgraad in de boeddhistische filosofie) ontvangen van Z.H. de Dalai Lama. Volgend jaar hopen er weer 5 of 6 nonnen af te studeren! Een geweldige ontwikkeling voor de nonnen, en ook een geweldige kans om deze ontwikkeling te steunen door het nonnenklooster financieel te helpen!

back to the top of the page

Lama Lhundrup

Khensur Rinpoche Lama Lhundrup

De onlangs overleden Khensur Rinpoche Lama Lhundrup, voormalig abt van het Khachoe Ghakyil Ling klooster, vroeg al jaren geleden de Tara Stichting om hulp voor dit klooster.

terug naar boven

Het leven in het klooster

test 1 test 2 test 3


Het eerste spreekuur van de vrouwelijke dokter in het klooster

In mei 2013 zijn wij in nauw overleg met het klooster met een nieuw gezondheidsproject gestart, met als doelstelling: structurele en duurzame gezondheidszorg en beschikbare medische ondersteuning/hulp voor de nonnen.

Om zo te werken aan een structurele gezondheidsverbetering van de nonnen! Het nonnenklooster zelf geeft de hoogste prioriteit aan dit project.
Onderdelen van dit project:
1.-De aanstelling en betaling van een Tibetaans sprekende vrouwelijke (allopathische) arts. Het salaris van E 2000,--per jaar wordt betaald door de Tara stichting. Het eerste spreekuur van de dokter had plaats in mei 2014 en was een groot succes!
2.-Een fonds om op kosten van de Tara stichting 2 nonnen op te leiden tot leraressen gezondheidsvoorlichting en hygiëne. Dit was hard nodig want de nonnen hebben weinig kennis over deze zaken. De nonnen moeten eerst een jaar naar de middelbare school om een officieel schooldiploma te behalen. Daarna moeten zij 2 jaar studeren voor het leraarschap. De kosten om 1 non op te leiden zijn ca. € 2000,--per jaar. Na hun afstuderen zullen zij in hun eigen klooster les gaan geven. Deze lessen zullen een vast onderdeel gaan worden van het studieprogramma. Omdat er momenteel genoeg in kas is, in dit educatiefonds, is in nauw overleg met het klooster besloten om de donaties voor dit deel van het gezondheidsproject vanaf augustus 2020 een andere bestemming te geven, die momenteel ook het meest nodig is.

Deze nieuwe bestemming is een fonds voor individuele ondersteuning van ernstig zieke nonnen.

Er kwamen steeds meer aanvragen van het klooster om ernstig zieke nonnen individueel te sponsoren, dus naast hun medische behandeling, die door het klooster wordt betaald (uit de algemene donaties). Omdat het niet mogelijk is om voor alle nonnen die ondersteuning nodig hebben sponsors te vinden, en er bovendien voor het educatiefonds al genoeg in kas zat, is besloten om de donaties, die eerder gebruikt werden voor het educatiefonds, nu deels te gaan gebruiken voor het nieuwe fonds voor ernstig zieke nonnen. Het klooster beslist zelf welke nonnen hiervoor in aanmerking komen en voor hoe lang. Hiernaast zullen de donaties gebruikt worden voor de uitrusting van de kloosterkliniek.

Binnenkort zullen op deze pagina ook foto’s en beschrijvingen van de zieke nonnen geplaatst worden, zodat sponsors van het gezondheidsproject ook kunnen zien welke nonnen mede door hun donaties ondersteund worden. Wij zijn blij met dit nieuwe fonds en hopen dat veel zieke nonnen hiermee geholpen kunnen worden! En vragen hiervoor uw doorlopende steun!

Samengevat zijn de onderdelen van het gezondheidsproject nu:

1-Betaling van het salaris van de vrouwelijke Tibetaanse dokter (E 2000,-- per jaar) Van de overige donaties van het gezondheidsproject (ca E2000,--) gaat voortaan naar
2-De kloosterkliniek: E 1000,-- (voor nieuwe en vervangende uitrusting, apparatuur, etc.)
3-Fonds voor individuele ondersteuning van ernstig zieke nonnen (Hier gaan de overige donaties van het gezondheidsproject naartoe. Momenteel is dat ca 1000,--; bij meer donaties voor het gezondheidsproject zal dit deel dus hoger uitkomen, wat heel gewenst is)

De betaling van de vrouwelijke dokter blijft dus hetzelfde. Ook werd de kliniek al eerder ondersteund, maar niet structureel, zoals in het nieuwe plan.
Alle sponsors zijn inmiddels ingelicht.
Wij hopen op blijvende steun voor het gezondheidsproject!

Ons eerste gezondheidsproject voor de nonnen in 2011 m.b.t. de massale Heliobacter Pylori besmetting:

Wij zijn erg blij te kunnen melden dat onze actie rondom de Heliobacter Pylori besmetting een overweldigend succes is geworden! De studenten van de Kopan November cursus 2011 namen ons project over, daarna was er genoeg geld om alle nonnen en zelfs alle monniken van Kopan te laten onderzoeken en te behandelen! Waarmee wij dit project succesvol hebben afgesloten! Voor meer informatie over deze actie kunt u de  actie-email van juni 2011 bekijken. Maar voor algemene gezondheidszorg voor de nonnen is uw hulp nog steeds hard nodig! En voor het nog veel omvangrijker tweede gezondheidsproject dat in 2013 is opgestart.

nonnen in de gompa

terug naar boven

Nieuwe gebedshal en kamers

De nieuwe gompa van de Kopan Nunnery in opbouw

Er wordt momenteel gewerkt aan de bouw van de nieuwe gebedshal met kamers, leslokalen en een keuken, maar er is nog veel geld nodig om dit te voltooien. Het is hard nodig om de levens omstandigheden te verbeteren.

terug naar boven

Tara Temple

De nieuwe gompa van de Kopan Nunnery in opbouw
Lama Zopa Rinpoche met de nonnen van de Tara Temple

Verder vragen wij uw aandacht voor de Tara Temple. Deze dependance van het klooster ligt in de heilige plaats Sarnath in India. Het gebouw is geschonken aan het nonnenklooster. De nonnen doen er 24 uur per dag Tara puja's. De omstandigheden zijn erg primitief en verbetering van de condities is dringend nodig.

Meer informatie over de Tara Temple (in English)

Sponsor pujas and help the Tara Pure Land Nunnery and Educational Centre, Sarnath, India. A branch of Kopan’s Khachoe Ghakyil Ling Nunnery.


The Tara temple was created to provide a place for full time practice of the Mother Goddess Tara. It started out as a project of Valentino’s Universal Education school and in early 2010 Valentino offered the Tara Temple together with the property and service buildings to Kopan’s  Khachoe Ghakyil Ling Nunnery. 

The Tara Temple features statues of the 21 Taras. Fifteen  nuns live there and  twenty four hours a day the praises to the 21 Tara are recited, the nuns take turns one hour at a time. Every  morning the  Four Mandala offering to Cittamani Tara and the  White Tara Puja are performed.

During the day the nuns attend classes that include English and Hindi. The nuns stay for one year and are then replaced with other nuns from the nunnery. In this part of India it is very hot in the summer months and the nuns from Nepal are not used to this.  The accommodation is very simple; recently a new kitchen has been built to allow for hygienic food preparation. Other improvements are planned.

You can help the nuns to improve their living condition. Participate in the daily Tara praises by sponsoring recitation for one year. You can also request White Tara Puja to remove obstacles to your long and healthy life. Your personal dedication will be read every day during the pujas.

The cost of these pujas is 100 US$ per year.

You can also send your special request to the Tara temple directly.

Contact the manager: Ven Thupten Dekiy at taratemple2010@gmail.com.

Tara beeld

terug naar boven

Video's

Kopan Nunnery Needs You (Engelstalig)

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Kopan Nunnery Documentary 1/2 (Engelstalig)

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Kopan Nunnery Documentary 2/2 (Engelstalig)

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

terug naar boven

Sponsor een non

Het Kopan nonnenklooster heeft hulp van buitenaf nodig voor het levensonderhoud, medische zorg en studie van de nonnen. En uiteraard om iedereen een goed plekje te geven. Een heel goede manier om de nonnen te helpen is het sponsoren van een non. Dit komt alle nonnen ten goede. Een sponsorbedrag ligt meestal tussen de E 15,-- en E 25,--. Het minimum bedrag bedraagt E 15,-- per maand. U kunt ook kiezen voor sponsoring van het gezondheidsproject, in plaats van een bepaalde non uit te kiezen. Dit is momenteel het meest nodig en gewenst door het klooster.

Een sponsoring is vanaf € 15,-- per maand (ideaal is € 25,--) en altijd voor minimaal 1 jaar!

Foto's en beschrijvingen

terug naar boven

San San

Terug naar bovenaan pagina

Stupa voor Khensur Rinpoche Lama Lhundrup

Tot slot willen wij graag de mogelijkheid bieden om een donatie te geven voor de bouw van de stupa voor Khensur Rinpoche Lama Lhundrup bij de Kopan Nunnery. Deze stupa zal gebouwd worden vóór de nieuwe gebedshal. Het doel is oorzaken te creeren voor het spoedig terugkeren van Khensur Rinpoche in een nieuwe reincarnatie en voor het in vervulling gaan van al zijn wensen. Het bijdragen aan de bouw van een stupa creeert ook heel veel positieve energie voor de donateur. Hierbij een foto van een kleinere stupa die gebouwd is bij het Kopan klooster zelf en pas is ingewijd.

stupa

Meer informatie over de stupa

Dear friends and members of Kopan Monastery and devoties of Khensur Rinpoche Lama Lhundrup. I would like to inform all of you that we are going to build two memorial Stupa’s for our great humble hidden yogi Kyabje Khensur Rinpoche Lama Lhundrup, who was always kind, with a smile and love and compassion for all of us.

stupa 1
This Stupa will be at Kopan Nunnery. The stupa will be a Mahabodhi Stupa, a combination of the Bodhgaya Stupa and the Patan Stupa in Kathmandu.

This Mahabodhi Stupa will be 40 to 50 feet high and the location will be in front of the new Prayerhall of Kopan Nunnery. On the wall of the stupa will be put a few thousand Buddha statues around. Inside the stupa will be 3 big Buddha statues: Amitabha , Maitreya and Heruka. Inside the wall will be Heruka Tsa-tsa’s made from Khensur Rinpoche’s ashes. Whoever likes to contribute for the stupa project will create unbelievable merit and can rejoice, because they create the chance for many people to circumambulate the stupa day and night.

terug naar bovenaan de pagina