Hulp aan Tibetaanse vluchtelingen: monniken in het Gaden Jangtse klooster in Zuid-India

Het Gaden Jangtse klooster

groepsfoto Monniken
Monniken van het Tsawa Khangsten

De Tara stichting zoekt sinds 2003 fondsen en sponsors voor het Gaden Jangtse klooster in Mundgod in Zuid-India. Binnen het grote Gaden Jangtse klooster richt de Tara stichting zich voornamelijk op het Tsawa Khangsten, en van de 12 kloosterhuizen binnen dit grote klooster. Het Tsawa Khangsten is het grootste en armste Khangsten, (met ca. 500 monniken) en tevens het "huis" van Geshe Sonam Gyaltsen, de leraar aan het Maitreya Insitituut in Loenen. Al het werk voor het klooster gebeurt in nauw overleg met Geshela en met het klooster.

Het Gaden Jangtse klooster is een van de drie grote klooster-universiteiten binnen de Gelukpa orde. Het oude klooster in Tibet werd geheel verwoest, en vele monniken vermoord. Een aantal monniken kon vluchten naar India. Na jaren lang in een kamp te hebben gezeten kregen zij een stuk jungle bij Mundgod in Zuid-India toegewezen om het klooster te herbouwen. Met enorme inspanningen richtten zij hier het nieuwe Gaden Jangtse klooster op, waar thans ca. 2250 monniken leven, voor het grootste deel afkomstig uit Tibet. Het klooster is ingedeeld in 12 huizen, “Khangsten” geheten.

test 1 test 2 test 3
Debatterende monniken


Honderden "gedumpte" kinderen

Het klooster wordt behalve door vluchtelingen ook overstroomd door honderden arme kinderen die bij het klooster worden gedumpt door hun familie. Niemand wordt geweigerd, maar het klooster staat voor de bijna onmogelijke opgave om al deze nieuwkomers huisvesting en levensonderhoud te verschaffen. Dit lukt alleen met behulp van donaties en sponsoring.

terug naar boven

Voor een (Engelstalige) reportage over het leven van de monniken in het Gaden Jangtse klooster: klik hier.

gedumpte kinderen

Jampa Tsering        monnikje schrijft

terug naar boven

Noodzakelijke nieuwbouw en ondraaglijke lening

Overbevolking in het Gaden Jangtse klooster
Oude gebedshal


Klik hier voor foto's bouw nieuwe gebedshal en kamers

Puja in nieuwe gebedshal
Puja in nieuwe gebedshal

De oude gebedshal was veel te klein geworden, heel veel monniken moesten buiten zitten bij de gebedsdiensten. Ook waren er veel te weinig kamers voor de monniken. Nu is eindelijk het nieuwe gebouw afgekomen, met niet alleen een gebedshal die groot genoeg is voor alle monniken, maar ook les- en gemeenschapsruimten en veel kamers voor de monniken.  Op 8 maart 2013 is het gebouw met de gebedshal ingezegend!

Naast de blijdschap en dankbaarheid van de monniken over de nieuwe gebedshal, is er grote bezorgdheid over het aflossen van de grote lening die bij de bank genomen moest worden om de bouw af te krijgen en de beelden te kunnen kopen. De lening drukt zwaar op Tsawa Khangsten en daarmee op alle monniken van dit kloosterhuis.
Wij vragen uw hulp voor de monniken om deze lening af te lossen.

Tara beeld
Tara beeld uit de nieuwe gebedshal

Om te helpen met het bekostigen van deze broodnodige nieuwbouw organiseerde de Tara Stichting o.a. in 2008 voor de monniken de Lama Dans Tour in Spanje.

terug naar boven

Binnen het grote Gaden Jangtse klooster richt de Tara stichting zich vooral op het Tsawa Khangsten. Dit is het grootste en armste Khangsten (met 525 monniken), waar ook honderden gedumpte kinderen leven. Het is tevens het "huis" van Geshe Sonam Gyaltsen, de vaste leraar van het Maitreya Instituut.

Waterprojecten voor Tsawa Khangsten


Wij zijn verheugd te melden dat onze actie voor een waterpomp succesvol is geweest!
Het Tsawa Khangsten had een groot watertekort. De waterpomp (kosten: E 2750,--) is in 2016 geïnstalleerd! De monniken zijn blij want er is nu genoeg water voor iedereen! Zelfs in de extreme hitte in mei 2016 toen op vele plaatsen water tekort was in India! Wij hopen dat de gezondheid van de monniken nu veel zal verbeteren.


Ook onze actie voor een waterzuiveringsinstallatie was succesvol! Ook de waterzuiveringsinstallatie (kosten: 3750,--) is inmiddels geïnstalleerd, in 2017! Het water was ernstig vervuild door bestrijdingsmiddelen die in eerdere jaren op de omliggende velden waren gebruikt en vormde een gevaar voor de gezondheid. Koeien gingen dood door het drinken van water op het veld. Wij vonden dit onacceptabel, vooral ook voor de honderden kindmonniken en zijn blij dat ook dit project gerealiseerd kon worden!
Hartelijk dank aan alle donateurs!

Geshe Sonam Gyaltsen
Honderden 'gedumpte'kinderen.

Sponsor een monnik

monnikjes

Er zijn 2 vormen van sponsoring: de collectieve en individuele sponsoring. De meeste (kind)monniken van Gaden Jangtse Tsawa Khangsten vallen onder de collectieve sponsoring, d.w.z. dat het grootste deel van het sponsorbedrag gebruikt wordt voor het levensonderhoud van alle monniken van het Khangsten. Een klein deel mag de monnik zelf houden of wordt voor hem gereserveerd. Bij de individuele sponsoring mag de monnik het hele sponsorbedrag zelf houden. Het gaat hier om monniken die de sponsoring nodig hebben i.v.m. hun gezondheid of studie.

Een sponsoring is vanaf € 15,-- per maand (ideaal is € 25,--) en altijd voor minimaal 1 jaar!.

Foto's en levensbeschrijvingen

<

Gaden Jangtse Tsawa Khangsten

Er zijn 2 vormen van sponsoring: de collectieve en individuele sponsoring. De meeste (kind)monniken van Gaden Jangtse Tsawa Khangsten vallen onder de collectieve sponsoring, d.w.z. dat het grootste deel van het sponsorbedrag gebruikt wordt voor het levensonderhoud van alle monniken van het Khangsten. Een klein deel mag de monnik zelf houden of wordt voor hem gereserveerd. Bij de individuele sponsoring mag de monnik het hele sponsorbedrag zelf houden. Het gaat hier om monniken die de sponsoring nodig hebben i.v.m. hun gezondheid of studie.

Collectieve sponsoring:

Rinchen Sangey TK 235

Dawa Leki TK 238

Tenzin Samphel TK 321

dolkar

Pema Tashi TK 231

Sangey Khando

Tenpa Dakpa TK 232

dolkar

Ngawang Sherap TK 113

dolkar

Sonam Wangdu TK 71


Individueel te sponsoren monniken:

Geshe Lobsang Tentor

 

 

terug naar boven

Medische hulp

ziekenhuis

Er is een enorme overbevolking en veel kinderen en vluchtelingen zijn ziek, vaak chronisch. Hulp van buiten is dringend nodig om te overleven. Tot voor kort was ziek zijn een groot probleem, er overleden zelfs monniken door gebrek aan medische verzorging omdat de ziekenhuizen te ver weg zijn. Om deze redenen is er van een eenmalige donatie een non-profit ziekenhuisje bij het klooster gebouwd, dat ook openstaat voor de plaatselijke bevolking. Het ziekenhuisje draait op donaties.

Heel veel monniken lijden aan chronische Hepatitis-B. Ongeveer 80 monniken zijn ernstig ziek. Er overlijden monniken aan deze ziekte omdat ze het speciale onderzoek voor Hepatitis-B en de dure medicijnen niet kunnen betalen. Het ziekenhuisje is ook niet in staat deze te verschaffen. De symptomen van de ziekte zijn vaak pijnlijk en moeilijk te verdragen en de kans op voortijdig overlijden is erg groot.

Om aan deze schrijnende situatie een einde te maken heeft de Tara stichting in 2013 het Noodfonds Hepatitis-B voor Gaden Jangtse monniken opgericht.

Aanvankelijk werden 12 ernstig zieke monniken (en 1 non) individueel gesponsord voor behandeling en medicijnen. De behandeling werd bekostigd door een pool van sponsors, en gecoördineerd door medische monniken van het klooster. Het Fonds was zeer succesvol.

Begin 2016 ging een grote wens van ons in vervulling: de uitvoering van Noodfonds Hepatitis-B voor Gaden Jangtse monniken werd geheel overgenomen door de kliniek van het klooster! Deze kliniek draagt nu zorg voor de coördinatie van alle onderzoeken (zowel allopatische als traditioneel-Tibetaanse) en behandeling van zieke monniken. En dit aanvullen met dieet en leef adviezen. Dit alles in nauwe samenwerking met de allopatische kliniek van het klooster. Momenteel krijgen 18 patienten (14 monniken, 1 non en 3 Tibetaanse leken) de dure Hepatitis-B medicatie en worden ze ook begeleid met alle noodzakelijke onderzoeken.
Het project wordt volledig door de Tara stichting gesponsord.

Wij vragen uw steun om deze behandelingen voort te kunnen zetten en om zoveel mogelijk ernstig zieken te kunnen helpen! U kunt al sponsor worden van dit fonds voor minimaal € 5,-- per maand. Een volledig sponsorbedrag ligt tussen de € 15,-- en € 25,--. Periodieke sponsoringen zijn belangrijk voor dit fonds, voor de continuiteit van de behandeling. Maar daarnaast zijn eenmalige donaties altijd welkom!

terug naar boven

Meer informatie over de Lamadans Tour in Spanje
Van 1 oktober tot 7 november 2008 organiseerde de Tara Stichting de Lamadans Tour van de monniken van Gaden Jangtse Tsawa Khangsten in Spanje. In een groot aantal steden traden 9 monniken op met lamadansen, met het zgn boventoon zingen en ze maakten 6 zandmandala’s. Verder waren er aktiviteiten als lessen, huiszegeningen, puja’s op verzoek en aktiviteiten op scholen. En natuurlijk de verkoop van de Indiase spulletjes. Meestal deden 6 of 7 monniken de hoofdaktiviteiten en stonden de andere 2 of 3 elders op een exotische markt etc. om ook spullen te verkopen en/of een extra zandmandala te maken. Dit alles om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de bouw van de broodnodige nieuwe gebedshal en kamers voor de vele nieuwkomers in het Tsawa Khangsten. En zonder dat de monniken ook maar 1 dag vrij wilden hebben! Het resultaat was er ook naar: de totale opbrengst van de Tour in Spanje bedroeg € 32.635. Na Spanje vervolgden de monniken hun activiteiten in Nederland.
Fotoreportage Lamadans Tour in Spanje
Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje Lamadans in Spanje

Gaden Jangtse Bibliotheek ProjectBelangrijke update Gaden Jangtse Library Project

Sinds 2017 is de Tara stichting intensief betrokken bij het zgn. “Library project” van het Gaden Jangtse klooster. (klik hier). Het project heeft als doel om belangrijke boeddhistische teksten te behouden en (weer) beschikbaar te stellen. Sommige teksten moesten zelfs eerst elders opgespoord worden na verloren te zijn gegaan in Tibet tijdens de culturele revolutie. De teksten worden gedigitaliseerd, oude drukfouten worden gecorrigeerd en de vorm wordt makkelijker leesbaar gemaakt. Daarna worden de teksten in boekvorm uitgebracht en gratis aan de monniken gegeven voor studie en meditatie. Dit prachtige project tot behoud en beschikbaar maken van belangrijke teksten is gestart door Geshe Sonam Gyaltsen. Op 15 februari 2017 kwam in de Library de intensieve samenwerking van de Tara stichting met Geshela en de Library tot stand, waarvan onderstaande foto’s.


De Tara stichting is erg blij dit mooie project te mogen steunen. In 2017 werden 5 belangrijke teksten, o.a. over de filosofie van de Middenweg uitgebracht in boekvorm; 2 daarvan kon de Tara stichting voor haar rekening nemen (met ca E 3000,--), waar wij erg verheugd over zijn! Het uitbrengen van 1 boek, in een editie van 500 exemplaren kost ca E 1550--. Er wachten nog 12 zeer belangrijke teksten op digitalisering en uitbrengen in boekvorm! Het levert zeer goed karma op om het behoud van Dharma teksten te sponsoren.


bibliotheek

Tot slot kunt u als u wilt bijdragen aan de "Gaden Jangtse Library". Dit project richt zich op het weer zoveel mogelijk beschikbaar maken van oude teksten die in Tibet op grote schaal zijn vernietigd, beschadigd of verloren geraakt. En op het in stand houden van bestaande teksten. Deze worden eerst, indien nodig, gecorrigeerd voor allerlei latere toevoegingen en spelfouten, (die vaak optraden bij het uitsnijden van de oude houtblokken voor de teksten, door vaak niet erg ontwikkelde monniken). Daarna worden de teksten digitaal gemaakt en opnieuw uitgegeven in handzame boekvorm. Ook worden belangrijke gesproken lessen digitaal beschikbaar gemaakt voor iedereen. Alle monniken krijgen elk jaar geheel gratis enkele van deze opnieuw in boekvorm uitgegeven belangrijke Tibetaanse teksten, voor hun studie en meditatie. Het bijdragen aan het in stand houden en beschikbaar maken van deze kostbare Dharma teksten zorgt voor heel veel positieve energie voor de donateur. Donaties aan de Library worden om deze reden ook vaak gedaan bij testament. Op het ogenblik is geld nodig om een belangrijke oude Tibetaanse wijsheids (Madhyamika-) tekst digitaal te maken, en daarna voor iedereen beschikbaar te maken in boekvorm. (titel bij benadering: "Provisional Meaning and True Meaning", van Jigme Damcho Gyatso Rinpoche). Hiernaast liggen nog vele andere oude teksten te wachten op digitalisering en nieuwe uitgave.

nieuw uitgegeven teksten in boekvorm.

nieuw uitgegeven teksten in boekvorm.

een oude tekst die opnieuw is uitgegeven als de 2 boeken eronder